Choose the best answer among A, B, C or D.I was talking to a man _________has worked with my father since last week.


Câu 100263 Thông hiểu

Choose the best answer among A, B, C or D.

I was talking to a man _________has worked with my father since last week.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.