Choose the best answer among A, B, C or D.- A: Where is your sister? - B: She is busy_________ dinner in the kitchen.


Câu 100264 Nhận biết

Choose the best answer among A, B, C or D.

- A: Where is your sister? - B: She is busy_________ dinner in the kitchen.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: to V/Ving

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.