Choose the best answer among A, B, C or D.I expect ________ a postcard from my father in England today.


Câu 100273 Thông hiểu

Choose the best answer among A, B, C or D.

I expect ________ a postcard from my father in England today.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: to V/Ving

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.