Choose the underlined word or phrase- A, B, C, or D- that needs correcting.Everyone are wearing black this year because it’s fashionable.


Câu 100282 Nhận biết

Choose the underlined word or phrase- A, B, C, or D- that needs correcting.

Everyone are wearing black this year because it’s fashionable.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.