Choose the underlined word or phrase- A, B, C, or D- that needs correcting.Thousands of animals are being eliminate each year.


Câu 100283 Nhận biết

Choose the underlined word or phrase- A, B, C, or D- that needs correcting.

Thousands of animals are being eliminate each year.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Câu bị động

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.