Cho hình thoi có độ dài hai đường chéo là 24 ,cm  và 10 ,cm . Tính độ dài cạnh hình thoi.


Câu 10035 Thông hiểu

Cho hình thoi có độ dài hai đường chéo là $24\,cm$  và $10\,cm$ . Tính độ dài cạnh hình thoi.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Ta dựa vào tính chất hình thoi để tính độ dài hai cạnh $AH,HB$

+ Tính độ dài cạnh hình thoi dựa vào định lý Pytago.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Hình thoi Luyện Ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.