Cho tam giác ABC vuông ở (A ) , trung tuyến  AM . Gọi D là trung điểm của AB , M' là điểm đối xứng với M qua D .

Cho tam giác $ABC$ vuông ở \(A\) , trung tuyến  $AM$ . Gọi $D$ là trung điểm của $AB$ , $M'$ là điểm đối xứng với $M$ qua $D$ .


Câu 10037 Vận dụng

Tứ giác \(AMBM'\) là hình gì?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Bước 1: Chứng minh \(MM' \bot AB\) .

Bước 2: Dùng dấu hiệu nhận biết: “Tứ giác có hai đường chéo giao nhau tại trung điểm mỗi đường và vuông góc với nhau là hình thoi” để chứng minh \(AMBM'\) là hình thoi.

Xem lời giải


Câu 10036 Vận dụng

Cho \(BC = 4\,cm\) . Tính chu vi tứ giác \(AMBM'\).


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Chu vi hình thoi bằng cạnh x\(4\)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Hình thoi Luyện Ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.