Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions.Only a few of the many species at risk of extinction actually make it to the lists and obtain legal ____.


Câu 100412 Thông hiểu

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions.

Only a few of the many species at risk of extinction actually make it to the lists and obtain legal ____.


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.