Choose the word that has a different stress pattern from the others. 


Câu 100978 Nhận biết

Choose the word that has a different stress pattern from the others. 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Trọng âm từ có hai âm tiết

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.