Choose the best answer.Dating is not allowed until the age of 15 in Central and South America. =>  ________ dating is not allowed in Central and South America.


Câu 101007 Nhận biết

Choose the best answer.

Dating is not allowed until the age of 15 in Central and South America.

=>  ________ dating is not allowed in Central and South America.


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.