Choose the best answer.A South Korean boy often holds his girlfriend’s handbag during a date. => ________ that a South Korean often holds during a date.


Câu 101008 Nhận biết

Choose the best answer.

A South Korean boy often holds his girlfriend’s handbag during a date.

=> ________ that a South Korean often holds during a date.


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.