Choose the best answer.People in the Netherlands have fewer dating rules than any other places in the world.  => ______ people have fewer dating rules than any other places in the world.


Câu 101010 Nhận biết

Choose the best answer.

People in the Netherlands have fewer dating rules than any other places in the world. 

=> ______ people have fewer dating rules than any other places in the world.


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.