Choose the best answer.The boy must give the girl twice as much chocolate. => _____ that must give the girl twice as much chocolate.


Câu 101012 Nhận biết

Choose the best answer.

The boy must give the girl twice as much chocolate.

=> _____ that must give the girl twice as much chocolate.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Câu chẻ nhấn mạnh chủ ngữ: It + is/ was + S (người) + who/ that + V.

Xem lời giải

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.