Viết tỉ số cặp đoạn thẳng có độ dài như sau: AB = 4 ,dm,CD = 20 ,dm


Câu 10116 Nhận biết

Viết tỉ số cặp đoạn thẳng có độ dài như sau: $AB = 4\,dm,CD = 20\,dm$


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Lập tỉ số cặp đoạn thẳng đang xét, rút gọn phân số để được giá trị tỉ số $2$  đoạn thẳng.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.