Cho hình vẽ, trong đó DE( rm(//))BC, AD = 12, , ,DB = 18, , ,CE = 30. Độ dài AC bằng:


Câu 10118 Thông hiểu

Cho hình vẽ, trong đó $DE{\rm{//}}BC$, $AD = 12,\,\,DB = 18,\,\,CE = 30$. Độ dài $AC$ bằng:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng định lý Ta-lét tính \(AE\)  từ đó tính \(AC\) .

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.