Chọn câu trả lời đúng: Cho hình thang ABCD (AB( rm(//))CD),O là giao điểm của AC vàBD . Xét các khẳng định sau: (I) (((OA))((OC)) = ((AB))((CD)) )  (II) (((OB))((OC)) = ((BC))((AD)) )


Câu 10120 Thông hiểu

Chọn câu trả lời đúng:

Cho hình thang $ABCD$ ($AB{\rm{//}}CD$),$O$ là giao điểm của $AC$ và$BD$ . Xét các khẳng định sau:

(I) \(\dfrac{{OA}}{{OC}} = \dfrac{{AB}}{{CD}}\)  (II) \(\dfrac{{OB}}{{OC}} = \dfrac{{BC}}{{AD}}\)


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Bước 1:  Tìm cặp đoạn thẳng song song (nếu chưa cho), áp dụng định lý Talet để có tỉ lệ thức.

Bước 2: So sánh với các khẳng định để tìm ra khẳng định đúng.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.