Cho tam giác ABC có AB = 9 ,cm, điểm D thuộc cạnh AB sao cho AD = 6 ,cm. Kẻ DE song song  với BC ( (E thuộc AC) ), kẻ EF song song với CD ( (F thuộc AB) ). Tính độ dài AF .


Câu 10134 Vận dụng

Cho tam giác $ABC$ có $AB = 9\,cm$, điểm $D$ thuộc cạnh $AB$ sao cho $AD = 6\,cm$. Kẻ $DE$ song song  với $BC$ $\left( {E \in AC} \right)$, kẻ $EF$ song song với $CD$ $\left( {F \in AB} \right)$. Tính độ dài $AF$ .


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.