Cho hình thang ABCD ( (AB( rm(//))CD) ) có BC = 15 ,cm. Điểm E thuộc cạnh AD sao cho ((AE))((AD)) = (1)(3). Qua E kẻ đường thẳng song song với CD , cắt BC ở F . Tính độ dài BF .


Câu 10139 Vận dụng

 Cho hình thang $ABCD$ $\left( {AB{\rm{//}}CD} \right)$ có $BC = 15\,cm$. Điểm $E$ thuộc cạnh $AD$ sao cho $\dfrac{{AE}}{{AD}} = \dfrac{1}{3}$. Qua $E$ kẻ đường thẳng song song với $CD$ , cắt $BC$ ở $F$ . Tính độ dài $BF$ .


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.