Cho hình thang (ABCD ) (( (AB//CD) ) ) có diện tích (36 ,c(m^2) ), (AB = 4 ,( rm(cm,CD = 8)) ,( rm(cm)) ). Gọi (O ) là giao điểm của hai đường chéo. Tính diện tích tam giác (COD ).


Câu 10142 Vận dụng

Cho hình thang \(ABCD\)\(\left( {AB//CD} \right)\) có diện tích \(36\,c{m^2}\),\(AB = 4\,{\rm{cm,CD = 8}}\,{\rm{cm}}\). Gọi \(O\) là giao điểm của hai đường chéo. Tính diện tích tam giác \(COD\).


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Bước 1: Từ công thức tính diện tích hình thang ta tính chiều cao của hình thang.

Bước 2: Sử dụng định lý Ta-lét để tính chiều cao của tam giác \(ODC\) từ đó suy ra diện tích tam giác \(ODC\) .

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.