Choose the letter A, B, C, or D to show the underlined part that needs correctionErnest Hemingway, he is seen as one of the greatest 20th century American novelists, served as an ambulance driver during World War I.


Câu 101426 Vận dụng

Choose the letter A, B, C, or D to show the underlined part that needs correction

Ernest Hemingway, he is seen as one of the greatest 20th century American novelists, served as an ambulance driver during World War I.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.