Choose the correct answer to the following questionOn Christmas Eve, children go to bed full _____________ excitement.


Câu 101427 Nhận biết

Choose the correct answer to the following question

On Christmas Eve, children go to bed full _____________ excitement.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Giới từ 

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.