Cho  tứ giác (ABCD ), lấy bất kỳ (E thuộc BD ) . Qua (E ) vẽ (EF ) song song với (AD )( (F ) thuộc (AB )), vẽ (EG ) song song với (DC )( (G ) thuộc (BC )). Chọn khẳng định sai.


Câu 10146 Thông hiểu

Cho  tứ giác \(ABCD\), lấy bất kỳ \(E \in BD\) . Qua \(E\) vẽ \(EF\) song song với \(AD\)( \(F\) thuộc \(AB\)), vẽ \(EG\) song song với \(DC\)(\(G\) thuộc\(BC\)). Chọn khẳng định sai.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng định lý Ta-lét và định lý Ta-lét đảo để suy ra các hệ thức đúng.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.