Choose the most suitable response to complete the following exchange.“Could you tell me how to get to the post office?” “_________”


Câu 101573 Thông hiểu

Choose the most suitable response to complete the following exchange.

“Could you tell me how to get to the post office?” “_________”


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.