Choose the correct answer to the following questionHe is the youngest athlete _________the prize in this field.


Câu 101585 Vận dụng

Choose the correct answer to the following question

He is the youngest athlete _________the prize in this field.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ rút gọn

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.