Choose the sentence that is CLOSEST in meaning to the following sentence.Explosives are used for catching fish and other sea animals.


Câu 101590 Thông hiểu

Choose the sentence that is CLOSEST in meaning to the following sentence.

Explosives are used for catching fish and other sea animals.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Câu bị động

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.