Choose  the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in the following questionWe can start our journey towards the mountain at dawn.


Câu 101592 Nhận biết

Choose  the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in the following question

We can start our journey towards the mountain at dawn.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Cụm động từ

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.