Choose the underlined part that needs correction in each of the following questions.Most of the food what elephants eat is brought to their mouths by their trunks.


Câu 101596 Nhận biết

Choose the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Most of the food what elephants eat is brought to their mouths by their trunks.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.