Điều gì đã thôi thúc Hoàng Đức Lương vượt khó khăn để biên soạn tập thơ Trích diễm thi tập? Chọn đáp án sai.


Câu 102188 Nhận biết

Điều gì đã thôi thúc Hoàng Đức Lương vượt khó khăn để biên soạn tập thơ Trích diễm thi tập? Chọn đáp án sai.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lại văn bản

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.