Trong Tựa “Trích diễm thi tập”, Hoàng Đức Lương học làm thơ, chỉ trông vào thơ bách gia triều đại nào?


Câu 102191 Nhận biết

Trong Tựa “Trích diễm thi tập”, Hoàng Đức Lương học làm thơ, chỉ trông vào thơ bách gia triều đại nào?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lại văn bản

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.