Từ nào dưới đây trái nghĩa với từ “sở trường” trong Tựa “Trích diễm thi tập”?


Câu 102192 Thông hiểu

Từ nào dưới đây trái nghĩa với từ “sở trường” trong Tựa “Trích diễm thi tập”?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại văn bản

Xem lời giải

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.