Cho các phát biểu sau, hỏi có bao nhiêu phát biểu là mệnh đề ? 1) Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. 2) ( forall x thuộc R, ;5x - (x^2) > 1 ). 3) 6x + 1 > 3. 4) Phương trình (x^2) + 3x-1 = 0 có nghiệm.


Câu 10221 Nhận biết

Cho các phát biểu sau, hỏi có bao nhiêu phát biểu là mệnh đề ?

1) Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.

2) \(\forall x \in R,\;5x - {x^2} > 1\).

3) $6x + 1 > 3$.

4) Phương trình ${x^2} + 3x-1 = 0$ có nghiệm.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Mệnh đề là những câu khẳng định có tính đúng sai, hoặc những câu có chứa biến mà với mỗi giá trị của biến ta được một mệnh đề.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.