Chi tiết sau miêu tả hành động của nhân vật nào trong tác phẩm Hồi trống Cổ Thành? “Mắt trợn tròn xoe, râu hùm vểnh ngược, hò hét như sấm, múa xà mâu chạy lại”


Câu 102297 Nhận biết

Chi tiết sau miêu tả hành động của nhân vật nào trong tác phẩm Hồi trống Cổ Thành?

“Mắt trợn tròn xoe, râu hùm vểnh ngược, hò hét như sấm, múa xà mâu chạy lại”


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.