Hình thang ABCD (AB // CD) có AB = 10cm, CD = 25cm, hai đường chéo cắt nhau tại O. Chọn khẳng định đúng.


Câu 10243 Vận dụng

Hình thang ABCD (AB // CD) có AB = 10cm, CD = 25cm, hai đường chéo cắt nhau tại O.

Chọn khẳng định đúng.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng  định lý về tam giác đồng dạng và tỉ số đồng dạng.

Xem lời giải

...