Nội dung nào dưới đây không phù hợp với văn bản hợp đồng?


Câu 102580 Nhận biết

Nội dung nào dưới đây không phù hợp với văn bản hợp đồng?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.