Trong các dạng đột biến sau, có bao nhiêu dạng đột biến có thể làm thay đổi hình thái của NST? 1. Mất đoạn 2. Lặp đoạn NST 3. Đột biến gen 4. Đảo đoạn ngoài tâm động 5. Chuyển đoạn không tương hỗ 6. Đột biến lệch bội


Câu 1026 Thông hiểu

Trong các dạng đột biến sau, có bao nhiêu dạng đột biến có thể làm thay đổi hình thái của NST?

1. Mất đoạn

2. Lặp đoạn NST

3. Đột biến gen

4. Đảo đoạn ngoài tâm động

5. Chuyển đoạn không tương hỗ

6. Đột biến lệch bội


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Đảo đoạn ngoài tâm động là 1 đoạn NST nào đó bị đứt ra rồi đảo ngược 180o rồi nối lại, đoạn đảo không có tâm động.

Chuyển đoạn không tương hỗ là đoạn trên NST này chuyển sang NST khác.

Đột biến lệch bội thêm một vài NST.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.