Với (AB( rm(//))CD ) thì giá trị của (x ) trong hình vẽ dưới đây là


Câu 10270 Thông hiểu

Với \(AB{\rm{//}}CD\) thì giá trị của \(x\) trong hình vẽ dưới đây là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Xét tỉ số độ dài của các cạnh tương ứng của 2 tam giác.

- Từ dữ kiện đã có chứng minh được 2 tam giác đồng dạng theo trường hợp cạnh – góc – cạnh.

- Từ đó ta rút ra được tỉ lệ thức phù hợp, tính ra giá trị của x.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.