Cho hình thang vuông ABCD   (( (góc A = góc D = ((90)^0)) ) ) có AB = 16 ,cm,CD = 25 ,cm,BD = 20 ,cm .


Cho hình thang vuông $ABCD$  \(\left( {\widehat A = \widehat D = {{90}^0}} \right)\) có $AB = 16\,cm,CD = 25\,cm,BD = 20\,cm$ .

Câu 10273 Vận dụng

Tam giác \(ABD\) đồng dạng với tam giác nào dưới đây?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Xét tỉ số độ dài của các cạnh tương ứng của 2 tam giác.

- Từ dữ kiện đã có chứng minh được 2 tam giác đồng dạng theo trường hợp cạnh – góc – cạnh.

Xem lời giải


Cho hình thang vuông $ABCD$  \(\left( {\widehat A = \widehat D = {{90}^0}} \right)\) có $AB = 16\,cm,CD = 25\,cm,BD = 20\,cm$ .

Câu 10272 Thông hiểu

Độ dài cạnh \(BC\) là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Từ \(\Delta ABD \backsim \Delta BDC\) ta suy ra \(\widehat {DBC}\)  vuông nên áp dụng định lý Pytago để tính cạnh \(BC\) .

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.