Sự trao đổi chéo không cân giữa các cromatit trong một cặp NST kép tương đồng là nguyên nhân dẫn đến:


Câu 1028 Thông hiểu

Sự trao đổi chéo không cân giữa các cromatit trong một cặp NST kép tương đồng là nguyên nhân dẫn đến:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sự trao đổi chéo không cân là trao đổi chéo giữa 2 trong 4 cromatit trong 1 cặp NST tương đồng, xảy ra trong quá trình tiếp hợp, hai đoạn trao đổi không bằng nhau.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.