Chọn phương án sai khi nói về hệ số căng bề mặt của chất lỏng:


Câu 10287 Thông hiểu

Chọn phương án sai khi nói về hệ số căng bề mặt của chất lỏng:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem chú ý về hệ số căng bề mặt của chất lỏng

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.