Năng lượng trong tế bào thường tồn tại tiềm ẩn và chủ yếu ở dạng


Câu 10294 Nhận biết

Năng lượng trong tế bào thường tồn tại tiềm ẩn và chủ yếu ở dạng


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.