Một vòng dây kim loại có đường kính 8cm được dìm nằm ngang trong một chậu dầu thô. Khi kéo vòng dây ra khỏi dầu, người ta đo được lực phải tác dụng thêm do lực căng bề mặt là (9,(2.10^( - 3))N ). Hệ số căng bề mặt của dầu trong chậu là giá trị nào sau đây:


Câu 10295 Vận dụng

 Một vòng dây kim loại có đường kính 8cm được dìm nằm ngang trong một chậu dầu thô. Khi kéo vòng dây ra khỏi dầu, người ta đo được lực phải tác dụng thêm do lực căng bề mặt là \(9,{2.10^{ - 3}}N\). Hệ số căng bề mặt của dầu trong chậu là giá trị nào sau đây:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức tính chu vi đường tròn: \(C = 2\pi r = \pi d\)

+ Vận dụng biểu thức tính lực căng bề mặt của chất lỏng: \(F = \sigma l\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.