Trong mỗi phân tử ATP có bao nhiêu liên kết cao năng ?


Câu 10303 Nhận biết

Trong mỗi phân tử ATP có bao nhiêu liên kết cao năng ?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.