Choose the correct answer A, B, C or D to complete each sentence.I ___________ a cup of tea before I left for my office.


Câu 103056 Nhận biết

Choose the correct answer A, B, C or D to complete each sentence.

I ___________ a cup of tea before I left for my office.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Quá khứ hoàn thành

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.