Một cọng rơm dài 10cm nổi trên mặt nước. Người ta nhỏ dung dịch xà phòng xuống một bên mặt nước của cọng rơm và giả sử nước xà phòng chỉ lan ra ở một bên. Tính lực tác dụng vào cọng rơm. Biết hệ số căng mặt ngoài của nước và nước xà phòng lần lượt là ((sigma _1) = (73.10^( - 3))N/m;(sigma _2) = (40.10^( - 3))N/m )


Câu 10307 Vận dụng

Một cọng rơm dài 10cm nổi trên mặt nước. Người ta nhỏ dung dịch xà phòng xuống một bên mặt nước của cọng rơm và giả sử nước xà phòng chỉ lan ra ở một bên. Tính lực tác dụng vào cọng rơm. Biết hệ số căng mặt ngoài của nước và nước xà phòng lần lượt là \({\sigma _1} = {73.10^{ - 3}}N/m;{\sigma _2} = {40.10^{ - 3}}N/m\)


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính lực căng bề mặt của chất lỏng: \(F = \sigma l\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.