Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.Eight o’clock is _______ good time to phone Nick: he’s always at home in _______ evening.


Câu 103089 Thông hiểu

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

Eight o’clock is _______ good time to phone Nick: he’s always at home in _______ evening.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Mạo từ

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.