Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.They could understand our conversation if they ________ some English.


Câu 103090 Nhận biết

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

They could understand our conversation if they ________ some English.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Câu điều kiện loại 2

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.