Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.The national debt __________ in the near future.


Câu 103094 Vận dụng

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

The national debt __________ in the near future.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Câu bi động – cụm động từ

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.