Có 20 cm3 nước đựng trong một ống nhỏ giọt có đường kính đầu mút là 0,8mm. Giả sử nước trong ống chảy ra ngoài thành từng giọt một. Hãy tính xem trong ống có bao nhiêu giọt. Biết (sigma  = 0,073N/m ), (D = 1000kg/(m^3) ) và lấy (g = 10m/(s^2) ).


Câu 10311 Vận dụng

Có 20 cm3 nước đựng trong một ống nhỏ giọt có đường kính đầu mút là 0,8mm. Giả sử nước trong ống chảy ra ngoài thành từng giọt một. Hãy tính xem trong ống có bao nhiêu giọt. Biết \(\sigma  = 0,073N/m\), \(D = 1000kg/{m^3}\) và lấy \(g = 10m/{s^2}\).


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức tính lực căng bề mặt: \(F = \sigma l\)

+ Vận dụng biểu thức tính khối lượng :\(m = DV\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.