Dập dìu lá gió cành chim, Sớm đưa Tống Ngọc tối về Trường Khanh Các điển tích, điển cố trong câu thơ trên. Chọn đáp án không đúng:


Câu 103159 Nhận biết

Dập dìu lá gió cành chim,

Sớm đưa Tống Ngọc tối về Trường Khanh

Các điển tích, điển cố trong câu thơ trên.

Chọn đáp án không đúng:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.