Mặc người mưa Sở mây Tần Những mình nào biết có xuân là gì. Đòi phen gió tựa hoa kề, Nửa rèm tuyết ngậm bốn bề trăng thâu. Điển tích, điển cố được sử dụng trong bốn câu thơ trên:


Câu 103165 Thông hiểu

Mặc người mưa Sở mây Tần

Những mình nào biết có xuân là gì.

Đòi phen gió tựa hoa kề,

Nửa rèm tuyết ngậm bốn bề trăng thâu.

Điển tích, điển cố được sử dụng trong bốn câu thơ trên:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại chú thích văn bản

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.